Medfield Diagnostics AB publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Medfield Diagnostics AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2021 med tillhörande revisionsberättelse finns från och med i dag tillgänglig på bolagets hemsida www.medfielddiagnostics.com och på bolagets kontor.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.