Medfield Diagnostics senarelägger föraviserat datum för offentliggörande av bokslutskommunikén till den 29 februari 2024

Styrelsen för Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) (”Medfield” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att senarelägga datumet för offentliggörande av bokslutskommunikén till den 29 februari 2024 från det föraviserade datumet som var den 23 februari 2024. Skälen för senareläggningen är en hög operationell aktivitet i Bolaget samt nyligen förändrad ledning.

För mer information kontakta: Mats Andersson, Styrelseordförande, Medfield Diagnostics AB, Tel:070-956 02 16, Email: mats.andersson@mumimo.se

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.