Medfield Diagnostics senarelägger föraviserat datum för offentliggörande av Delårsrapport 2024-Q1 samt datum för Årsstämma

Styrelsen för Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) (”Medfield” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att senarelägga datumet för offentliggörande av Delårsrapport 2024-Q1 till den 27 maj 2024 från det föraviserade datumet som var den 19 april 2024. Styrelsen har samtidigt tagit beslut om att senarelägga datumet för Bolagets Årsstämma till den 19 juni från det föraviserade datumet som var den 31 maj. Skälet för senareläggningarna är en fortsatt hög operationell aktivitet i Bolaget.

Den uppdaterade finansiella kalendern är enligt följande:

2024-05-27                          Delårsrapport för första kvartalet 2024

2024-06-19                          Årsstämma, Göteborg

2024-08-23                          Delårsrapport för andra kvartalet 2024

2024-10-25                          Delårsrapport för tredje kvartalet 2024

2025-02-21                          Bokslutskommuniké för 2024

Årsredovisning 2023 med revisionsberättelse kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida https://www.medfielddiagnostics.com/, samt på Bolagets huvudkontor, Medicinaregatan 8B, 413 90 Göteborg senast 3 veckor innan årsstämman. Årsstämman planeras att hållas den 19 juni 2024 på Bolagets huvudkontor.

För mer information kontakta: Mats Andersson, Styrelseordförande, Medfield Diagnostics AB, Tel: 070-956 02 16, Email: mats.andersson@mumimo.se

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

 

Björn Larsson

Member of the Board

Medfield Diagnostics AB

+46 766 201 725

www.medfielddiagnostics.com