Medfield erhåller kvalitetscertifikat

Medfield Diagnostics har nyligen blivit granskat och erhållit sitt ISO 13485 certifikat

av det ackrediterade certifieringsbolaget Intertek. ISO 13485 är en internationell standard för kvalitetsledning kopplat till utveckling, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter. Standarden beskriver de processer, den dokumentation mm, som krävs för att tillhandahålla medicintekniska produkter till sjukvården.

”Kvalitetsledning är en central del av vår verksamhet, och en förutsättning för att på ett effektivt sätt säkerställa kvaliteten och säkerheten i våra produkter”, säger Medfields VD Dag Jungenfelt. ”ISO-certifieringen är en kvittens på att Medfield lever upp till de högt ställda kraven för medicintekniska produkter och även ett viktigt steg mot CE-märkning av företagets första produkt, Strokefinder MD100.”

ISO 13485 är baserad på den mer generella ISO 9001, men har högre krav på formell dokumentation och produktsäkerhet. Standarden är väl inarbetad och är accepterad av marknaden över hela världen.

Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

 Intertek är en ledande leverantör av kvalitets- och säkerhetslösningar med över 36 000 medarbetare i 100 länder (http://www.intertek.se