Medfield erhåller medfinansiering från Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim International GmbH och Medfield Diagnostics AB har tecknat ett projektavtal att ”utvärdera och testa en ny mobil mikrovågsbaserad teknik för diagnos av stroke, prehospitalt och på klinik”.

Medfield planerar att starta en internationell multicenterstudie för att generera ytterligare kliniska underlag för Strokefinder MD100’s förmåga att särskilja ischemisk stroke (propp) från hemorragisk stroke (blödning). Enligt avtalet kommer Boehringer Ingelheim (BI) att medfinansiera projektet. Medfield behåller full äganderätt till studieresultaten men kommer att göra resultaten tillgängliga för BI.

– Vi är både glada och stolta över att BI på detta sätt bekräftar den potential de ser med Strokefinder och den nytta produkten kan gör för strokepatienter. Bidraget är samtidigt ett välkommet tillskott på vår resa mot marknadsacceptans, säger Dag Jungenfelt, VD på Medfield.

Medfinansieringen från BI är i form av bidrag på 300 tusen Euro.