Medfield ingår forskningssamarbete i Australien

Medfield Diagnostics AB och Hunter Medical Research Institute, New South Wales (HMRI) har tecknat en överenskommelse att samarbeta kring forskning och kliniska studier avseende mikrovågsbaserad diagnostik av olika former av hjärnskador.

HMRI kommer att bidra med forskning och kliniska studier för att ytterligare utröna mikrovågsteknologins möjligheter inom medicinsk diagnostik. Syftet med samarbetet är att dokumentera och publicera resultat som kan bidra till förbättrad behandling av sjukdomstillstånd i hjärnan, inkluderande såväl stroke som andra typer av hjärnskador. Som en del av samarbetet kommer HMRI att köpa in Medfields Strokefinder MD100 och Medfield kommer att bistå med resurser för analys av mätresultat.- Vi har stora förhoppningar på Medfields teknologi och ser en rad intressanta möjligheter inom områden som idag saknar relevanta lösningar, säger Michael Nilsson, director of HMRI. Detta gäller inte minst detektion av traumatiska hjärnskador,

– HMRI är en utmärkt partner för Medfield, dels för den kompetens de besitter inom för Medfield intressanta områden, men även för deras förmåga att ligga i framkant när det gäller att ta till sig ny teknologi, kommenterar Medfields VD, Dag Jungenfelt. Detta är ytterligare ett kvitto på styrkan i Strokefinder-konceptet och dessutom ser det ut att bli bolagets första försäljning av MD100.

Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

Hunter Medical Research Institute (HMRI) är ett medicinskt forskningsinstitut baserat i New South Wales i Australien. HMRI:s mission är att via forskningssamarbeten överföra vetenskapliga och tekniska landvinningar till klinisk nytta, konkurrenskraftiga produkter och förbättrade vårdrutiner.