Medfield ökar marknadsfokus i Australien

Medfield diagnostics AB och Palser Sales and Marketing Consulting har skrivit avtal om att genomföra en rad aktiviteter för att öka Medfields närvaro i Australien.

Avtalet med Palser Sales and Marketing Consulting innebär ett ökat fokus på att stärka Medfields närvaro i Australien och att söka nya strategiska samarbeten för både utveckling och kommersialisering. Förväntat resultat av samarbetet är ytterligare utvecklingsprojekt samt avtal för försäljning och distribution i Australien.

Medfield Diagnostics AB är sedan februari 2017 engagerad i ett forskningsavtal med Hunter Medical Research Institute (HMRI) i Newcastle, New South Wales. Vid HMRI pågår sedan 2018 en strokestudie med MD100 Strokefinder från Medfield. Studien planeras utökas till att också omfatta ambulanssjukvården i Newcastle. På detta sätt kommer ytterligare värdefull information kunna inhämtas och användas i arbetet med att etablera Medfields mikrovågsteknik i den pre-hospitala akutsjukvården i Australien.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2020, kl.15.20.

Stefan Blomsterberg
CEO
stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com