Medfield på FLISA

FLISA (Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård) arrangerar årligen en kongress som samlar hela den nordiska pre-hospitalvården. På programmet står två och en halvdag med seminarier, utställningar med det senaste inom utrustning och inte minst en möjlighet till möten och nätverkande.

I år var Medfield på plats med Dag Jungenfelt (VD), Agneta Franksson (styrelseledamot) och Bengt Arne Sjökvist (styrelseledamot). Det var mycket givande dagar fyllda av intressanta möten med möjliga partners och framför allt med representanter för pre-hospitalvården. Ett område som både Agneta och Bengt Arne har lång erfarenhet av.

”Det finns ett fantastiskt sug efter Strokefinder. När vi möter de som har regionansvar inom pre-hosptalvården uttrycker de vilken betydelse produkten kan ha för strokevården och har konkreta idéer om hur de vill komma igång med projekt i sina respektive regioner,” säger Dag Jungenfelt.

FLISA

Bilden visar Dag Jungenfelt i samspråk med Hans-Allan Martinsson från Nilsson Special Vehicles AB.