Medfield på Handels

Aktiespararna arrangerar Stora Analyskvällen på Handelshögskolan i Göteborg

Tisdagen den 21 maj är det dags för Stora Analyskvällen i Göteborg. Där kommer Medfield Diagnostics VD Dag Jungenfelt att berätta om framtidens strokediagnostik. Under dagen kommer du även att erbjudas möjligheten att lära dig att göra bättre aktieaffärer. Detta med hjälp av Aktiespararnas Gunnar Ek, Ola Jansson och Ulf Petersson, som kommer att guida dig igenom ett program bestående av utbildning, analyser, heta aktietips och spännande företag.

Program

14.30 Fika

15.00 Presentation av Emotra

VD Claes Holmberg presenterar Emotra, vars verksamhet bygger på en inom psykiatrin banbrytande uppfinning, EDOR, med vars hjälp det går att identifiera patienter som riskerar att ta sina liv. Gunnar ställer sedan ett antal frågor.

15.30 Presentation av Medfield Diagnostics

VD Dag Jungenfelt presenterar Medfield Diagnostics, som utvecklar, marknadsför och säljer diagnostiska instrument som möjliggör rätt behandling i tid för personer med stroke. Gunnar följer upp med frågor.

16.00 Hitta kursvinnare

Ola visar hur du hittar köpvärda aktier i analysprogrammet Hitta kursvinnare med hjälp av fundamental och teknisk analys. Hitta kursvinnare Pro Plus med realtidskurser visas.

17.00 Rast med förtäring

17.30 Presentation av PledPharma

VD Jacques Näsström presenterar PledPharma, ett specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade behandlingar vid livshotande sjukdomar. Ulf följer upp med frågor.

18.00 Analys av Addtech

VD Johan Sjö presenterar Addtech, som är en teknisk innovativ samarbetspartner som utvecklar och säljer produkter, delsystem och lösningar till industriföretag och tjänsteverksamheter i norra Europa. Ola gör sedan en analys av bolaget i Hitta kursvinnare.

18.35 Rast

19.00 Analys av New Wave Group

VD Torsten Jansson presenterar New Wave Group, en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter inom profilbranschen samt sport- gåvo- och inredningssektorn. Ola följer upp med en analys i Hitta kursvinnare.

19.30 Presentation av Cortus Energy

VD Rolf Ljunggren presenterar Cortus Energy, som erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier. Ulf följer upp med frågor.

20.00 Presentation av Boule Diagnostics

VD Ernst Westman presenterar Boule Diagnostics, som utvecklar system för bloddiagnostik. Företaget säljer instrument och förbrukningsartiklar till dessa och har kunder i över 100 länder. Ulf följer upp med frågor.

20.30-21.00 Analys av börsläget

Gunnar och Ulf redovisar sin syn på det aktuella börsläget och kommer med ett antal heta aktietips.

Inträdespriser

Ordinarie pris: 150 kronor.

Medlem i Aktiespararna: Gratis (under förutsättning att du anmäler dig).

Aktieägare i deltagande bolag: Gratis (under förutsättning att du anmäler dig. Ange i ”Övriga upplysningar” att du är aktieägare).

Du får gärna ta med dig ett antal vänner gratis. Ange vännernas namn när du anmäler dig.

Stora Analyskvällen hålls på Handelshögskolan i Göteborg (Vasagatan 1). Inträdet inkluderar lättare förtäring och ger dig som inte redan har Hitta kursvinnare 200 kronor rabatt om du väljer att köpa programmet. Antalet platser är begränsat. Om du som medlem/aktieägare i deltagande bolag anmäler dig och inte kommer måste du betala 150 kronor om du inte avanmäler dig. Anmäl dig på formuläret nederst på sidan och gör det senast den 17 maj.

Frågor om Stora Analyskvällen besvaras av:

Henriette Lindholm, Aktiespararna

E-post: henriette.lindholm@aktiespararna.se

Anmälan gör du här