Medfield premiärvisar MD100

Medfield Diagnostics har premiärvisat Strokefinder MD100 – dels vid Stroke Centrum Västs seminarium i Göteborg och dels vid den nationella prehospitalkonferensen FLISA i Tylösand. Det är första gången som MD100 visas utanför en trängre krets.

Ambulans FLISA 2014

Vid Stroke Centrum Västs seminarium redogjorde även Johan Herlitz, professor i prehospital akutvård, för planerna att genomföra en pilotstudie med Strokefinder i ambulans, med start i januari 2015.

Mikael Persson FLISA 2014

Mikael Persson, styrelseledamot och professor i signalbehandling och medicinsk teknik, var inbjuden talare på FLISA och höll ett välbesökt seminarium om Strokefinder – dess bakgrund, nuläge och framtid.

Stroke Centrum Väst är ett forskningscentrum vid Sahlgrenska Akademin med uppgift att kraftfullt stärka forskning och utveckling (http://www.neurophys.gu.se/strokecentrumvast/ ).

FLISA, Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård (http://www.flisa.nu ).