Medfield signerar avtal med Equinor Technology Ventures AS (fd Statoil) och välkomnar en ny storägare i bolaget

Medfield signerar avtal med Equinor Technology Ventures AS (fd Statoil) och välkomnar en ny storägare i bolaget.

”Vi investerar i teknologi som vi har stor nytta av i vår verksamhet och som tillför ett stort värde för oss och vår personal. Med en investering i Medfield Diagnostics AB kommer vi att bidra med kapital och resurser för att etablera Medfields produkter på marknaden samt att tillföra kundperspektivet i den fortsatta utveckling och kommersialiseringen av teknologin.”, säger Kristin Aamodt, Managing Director Equinor Technology Ventures