Medfields erhåller patent för ”Mikrovågsbaserad undersökning av hjärnan”

Medfield har fått sitt andra patent beviljat. Det är patentet kring monitorering av hjärnan med hjälp av mikrovågor (Brain Monitoring with Microwaves) som nu är godkänt i Europa.

I detta patent beskrivs och skyddas Medfields mikrovågsteknik och dess användning för att detektera och särskilja mellan blödande stroke och stroke orsakad av en propp.

Mer specifikt behandlar patentet Medfields metodik för att undertrycka och kompensera för de oönskade variationer i mätdata som kommer från det faktum att patienter rör sig under eller mellan mätningar, har olika huvudform, hårkvalitet etcetera. Patentet inkluderar även övervakning av patienter med förhöjd stroke-risk. Samma patentansökan är inlämnad till den amerikanska patentmyndigheten och ett positivt besked förväntas även därifrån.

Medfield har ytterligare ett patent som inväntar godkännande i både Europa och USA samt ett fjärde, preliminärt, som nyligen är inlämnat.