Ny VD i Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics AB rekryterar Carl Ekvall att ta över som ny VD efter Mikael Persson. Carl kommer närmast från Ortivus AB, där han arbetat sedan 2009. Carl Ekvall har gedigen kunskap från prehospital verksamhet, även internationellt, och lång och bred erfarenhet från medicinteknisk industri. Carl Ekvall tillträder sin tjänst 8 augusti 2016.

-Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Carl Ekvall till posten som VD för Medfield Diagnostics. Carls långa och breda erfarenhet från affärsutveckling inom ambulanssjukvård och medicinsk teknik med ett internationellt perspektiv gör honom mycket väl lämpad att leda Medfield Diagnostics, säger Agneta Franksson, styrelseordförande Medfield Diagnostics AB.

Jag ser verkligen fram emot uppdraget och att tillsammans med personal och styrelse ta Medfield till nästa nivå, säger Carl Ekvall, tillträdande VD i Medfield Diagnostics AB

Frågor besvaras av Mikael Persson, VD i Medfield Diagnostics AB på tel. 070 3168161 eller mikael.persson@medfielddiagnostics.com

Årligen drabbas cirka 17 miljoner människor av en första stroke och nästan 15 miljoner drabbas av en traumatisk hjärnskada. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Traumatiska hjärnskador är den ledande orsaken till död och invaliditet hos unga. Uppskattningar visar att samhällskostnaden för stroke i EU-länderna uppgick till drygt 64 miljarder euro 2010.

En genomsnittlig strokepatient förlorar nästan två miljoner neuroner, 14 miljarder synapser och 12 km nervfibrer varje minut. För dessa patientgrupper krävs det en snabb handläggning och snabba insatser för att minimera de hjärnskador som uppstår. Det finns olika behandlingsalternativ men innan behandling påbörjas behöver diagnosen bekräftas. Gemensamt för dessa patientgrupper är att huvudsaklig diagnostik idag sker med sjukhusbaserade CT-system men sjukhusbaserad diagnostik innebär avsevärda tidsförluster, vilket ofta starkt påverkar sjukdomsförloppet negativt.

Medfield Diagnostics har utvecklat ett ambulansbaserat diagnostiskt instrument – Strokefinder – som kan komma att medföra stora fördelar för dessa båda patientgrupper. Strokefinder är ett litet, portabelt, mikrovågsbaserat diagnosinstrument för prehospital vård. Instrumentet har stor potential att skapa värdefulla tidsvinster i vårdkedjan och därigenom påverka sjukdomsförloppen positivt. Detta medför stora ekonomiska kostnadsbesparingar för samhället i form av räddade liv och minskad rehabilitering. Strokefinder använder mikrovågor och är utrustad med antenner som sänder och tar emot signaler som indikerar om en stroke orsakats av en blödning eller en blodpropp, eller om en traumatisk hjärnskada har lett till blödning.