Nyemissionen avslutad

Den 27 mars stängde Medfield sin nyemission. Emissionen tecknades av 552 nya aktieägare som tillsammans tillför Bolaget drygt 6,9 miljoner kronor. Emissionen efterföljs av en listning på AktieTorget med beräknad första handelsdag den 2 maj.

Emissionen är en framgång för Bolaget. Under den roadshow som pågått under emissionsperioden har jag mött många entusiastiska människor som förstått nyttan av de produkter som vi utvecklar. Stort intresse har också funnits ifrån vårdpersonal och patientgrupper. Många av dessa har även tecknat sig för aktier, framhåller en nöjd Patrik Dahlqvist, VD i Medfield Diagnostics. Trots att emissionen inte blev helt fulltecknad skall vi ha utrymme för att genomföra de utvecklingsarbeten som vi beskriver i memorandumet. Närmast i tur för Medfield är att slutföra den kliniska provning av Strokefinder R10 som pågår på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Dessutom skall ytterligare försäljningar av Strokefinder R10 genomföras under året.

Se även pressemedelande.(Swedish Only)