Medfield Diagnostics valberedning inför årsstämman 2024

Medfield Diagnostics AB (publ) (”Medfield”) meddelar sammansättningen av valberedningen i Medfield inför årsstämman 2024. Valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande ledamöter: Claes Beckman, utsedd av Equinor Ventures AB Christer… läs mer

Medfield Diagnostics AB Bokslutskommuniké 2023

TOR, FEB 29, 2024 21:25 CETReport this content Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB (publ) (”Medfield”, ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolagets bokslutskommuniké för 2023 samt delårsrapport för fjärde… läs mer