MD 100 Strokefinder placeras på kliniker i Aten

Enligt pressmeddelande den 27 oktober har FlexMed, som blivande distributör, lagt en första order på tre MD100 Strokefinder. Instrumenten kommer att placeras på neuro-avdelningen på ett privat sjukhus i Aten… läs mer

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022   Medfield Diagnostics AB (publ) 556677–9871 Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 30… läs mer