Första patienten inkluderad i Traumastudien MBI01

Forskningsteamet vid Helsingborgs Lasarett i Region Skåne har inkluderat den första traumapatienten Denna studie är nästa steg i utvärdering av mikrovågsbaserad skanning för detektion och diagnostik av intrakraniell blödning. Mätningar… läs mer

Intertek kallar på teknisk dokumentation

Intertek har meddelat till Medfield Diagnostics AB att de kallar på teknisk dokumentation Bolaget har nu fått besked av Intertek Medical Notified Body (IMNB) att de kommer att begära in… läs mer

Delårsrapport Andra kvartalet 2021

Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2021. Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2021 Omsättningen uppgick till 2 807 (2… läs mer

Sista dag för handel med BTA i Medfield Diagnostics

Företrädesemissionen i Medfield Diagnostics AB (publ) (”Medfield Diagnostics” eller ”Bolaget”) har igår registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att ersättas av stamaktier. Sista dag för handel… läs mer

VD-brev från Medfield Diagnostics AB

VD kompletterar bolagstämman och ger en uppdatering till aktieägarna genom denna film som finns på länken https://www.medfielddiagnostics.com.hemsida.eu/wp-content/uploads/2021/06/VD-brev-2021-06-10.mp4 För mer information kontakta: Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com Medfield… läs mer

Friska försökspersoner sökes till studie

Medfield Diagnostics utvecklar ett instrument för att hitta ischemi eller blödningar i hjärnan hos personer som drabbats av stroke eller utsatts för trauma. Instrumentet är tänkt att användas i ambulans… läs mer