Medfield Diagnostics företrädesemission övertecknad

Medfield Diagnostics AB (publ) (”Medfield Diagnostics” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 13 april 2021… läs mer

Traumastudien ”MINT” i London startar

Kent surrey sussex air ambulance service trust meddelar att de startar studien av patienter med huvudtrauma den 1 juni 2021 Under två år kommer 500 patienter på King’s College Hospital… läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Medfield Diagnostics AB (publ)

Teckningstid 10-24 maj 2021 Länk till IM: Medfield Diagnostics Informationsmemorandum 2021-05-07 För mer information kontakta: Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com Medfield Diagnostics har som mål att underlätta… läs mer