VD brev

GÖTEBORG 2023-03-06 BÄSTA AKTIEÄGARE Jag är stolt över att Medfield gjorde ett bra fjärde kvartal 2022 och att bokslutskommunikén togs emot väl av marknaden. Som ett resultat av en fortsatt… läs mer

MD 100 Strokefinder placeras på kliniker i Aten

Enligt pressmeddelande den 27 oktober har FlexMed, som blivande distributör, lagt en första order på tre MD100 Strokefinder. Instrumenten kommer att placeras på neuro-avdelningen på ett privat sjukhus i Aten… läs mer

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022   Medfield Diagnostics AB (publ) 556677–9871 Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 30… läs mer