Medfield Diagnostics företrädesemission övertecknad

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) (”Medfield” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den företrädesemisson av units som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 27 maj 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den… läs mer

Förhandsbesked om CE-certifikat från Notified Body

Notified Body har lämnat ett förhandsbesked att deras interna revision är avklarad och godkänd samt att CE-certifikatet för den medicintekniska produkten MD100 Strokefinder kan komma att utfärdas inom några veckor…. läs mer