Delårsrapport Tredje kvartalet 2020

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020 Omsättningen uppgick till 5 754 (3 688) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 756 (-5 249) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer

Equinor uppgraderar MD100 ”Strokefinder”

Medfield och Equinor har träffat ett tilläggsavtal för att reglera uppgradering av MD100 ”Strokefinder” till senaste revision 4.1 Avtalet omfattar de sex instrument som i dag används i strokestudien ”MODS”… läs mer

Medfield ökar marknadsfokus i Australien

Medfield diagnostics AB och Palser Sales and Marketing Consulting har skrivit avtal om att genomföra en rad aktiviteter för att öka Medfields närvaro i Australien. Avtalet med Palser Sales and… läs mer

Traumastudien MBI01 godkänd av läkemedelsverket

Medfield diagnostics AB och Helsingborgs lasarett i Region Skåne har fått godkännade av Läkemedelsverket att påbörja studien av huvudtraumapatienter Denna studie är nästa steg i utvärdering av mikrovågsbaserad skanning för… läs mer

Pressmeddelande 2020-09-09

Medfield Diagnostics AB och Offshore Health Services AS har undertecknat ett memorandum of understanding Medfield och OHS är överens om att utveckla marknaden och att marknadsföra och sälja MD100-teknologin inom… läs mer

VD-brev

Trots den rådande pandemisituation har vi inom bolaget hanterat följderna av pandemin på ett mycket bra sätt och kunnat genomföra ett flertal bra aktiviteter under sommaren. Produktionen av nya och… läs mer