Medica 2013

Välkommen till Düsseldorf och Medica 2013, 20-23 november. Det är världens största medicinska marknadsplats där nu Medfield Diagnostics ställer ut för första gången. På Medica 2013 kommer vi att smyglansera… läs mer

Beslut om emission

Beslut om expansiv företrädesemission för att möta intresset för tidig stroke-diagnostik Mot bakgrund av den positiva respons från key opinion leaders, framförallt gällande Medfields mobila enhet som ska användas i… läs mer

Kallelse till extra stämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDFIELD DIAGNOSTICS AB (PUBL) Aktieägarna i Medfield Diagnostics AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 november 2013 kl. 10.00 på på Konferenscentrum Wallenberg… läs mer

Medfield på FLISA

FLISA (Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård) arrangerar årligen en kongress som samlar hela den nordiska pre-hospitalvården. På programmet står två och en halvdag med seminarier, utställningar med det senaste… läs mer

Årstämmokommuniké

Kommuniké från årsstämma Idag, den 19 juni 2013, hölls årsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ). Nedan följer de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av resultat- och balansräkning,… läs mer

Förslag till styrelse

Förslag till styrelse och styrelsearvode inför årsstämma Inför årsstämman i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) den 19 juni 2013 lämnar styrelsen följande förslag. Styrelsen föreslår att Arne Ferstad, Mikael Persson och… läs mer

Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring från huvudägare Utöver tidigare erhållna teckningsförbindelser har nu även K-Svets Venture AB, en av huvudägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), uttryckt avsikt att nyttja samtliga sina teckningsrätter i den… läs mer

Inför Årsstämman

Härmed publiceras tillbörliga dokument inför Medfield Diagnostics AB:s (publ) årsstämma onsdagen den 19 juni 2013 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg, Medicinargatan 20 A i Göteborg. Läs fullständigt beslutsunderlag inför årsstämman… läs mer

Emissionsinbjudan

Teckningstiden inleds nu Idag, den 23 maj 2013, inleds teckningstiden i Medfield Diagnostics Aktiebolags (publ) företrädesemission, i vilken även allmänheten ges rätt att teckna. Teckningstiden löper till och med den… läs mer