Valberedningens förslag inför årsstämman 2020

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB beslutade vid ett möte 2020-05-22 att föreslå kommande bolagstämma att föreslå advokat Olof Thorsell från Cedric Law som ordförande vid stämman, antalet ordinarie styrelseledamöter i… läs mer

Delårsrapport Första kvartalet 2020

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2020 Omsättningen uppgick till 1 601 (1 852) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 083 (-1 926) KSEK Resultat per aktie… läs mer

VD-brev

Nedan följer information om hur Medfield Diagnostics AB hanterar situationen kopplat till Coronaviruset och Covid-19. Prioriteten för Medfield Diagnostics AB är att med uthållighet kunna fortsätta med de viktiga utvecklingsarbetena… läs mer