Bokslutskommuniké 2019

Styrelsen avlämnar härmed Bokslutskommuniké 2019 för Medfield Diagnostics AB Helåret 2019 Omsättningen uppgick till 4 971 (5 103) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 087 (-7 038) KSEK… läs mer

Rapporteringsdatum

Korrigering av tidigare angivna datum Medfield Diagnostics AB vill härmed meddela följande datum för finansiell rapportering. 2020-­02-­20 Bokslutskommuniké för 2019 2020-­04-­29 Delårsrapport för första kvartalet 2020 2020-­08-­26 Delårsrapport för andra… läs mer

Nyhetsbrev

  Bästa aktieägare Det är roligt och spännande att vara igång igen efter helgerna. Vi började året med uppföljning av studien ”MODS” i Stavanger den 7 januari. Inklutionerna fungerar väl… läs mer

Delårsrapport Tredje kvartalet 2019

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2019 Omsättningen uppgick till 1 057 (1 625) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 560 (-803) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer