Nytt datum för årsstämma

Medfield Diagnostics AB (publ) meddelar härmed att nytt datum för årsstämma är den 10 juni 2013.

Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 0709-872 827 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com