Positiva och lovande resultat för Medfields MD100 Strokefinder

Forskarna i Strokestudierna i Sverige, Norge och Australien har beslutat att i samverkan skriva en vetenskaplig artikel med avsikten att få den publicerad i en vetenskaplig tidskrift senare i år.

Medfield Diagnostics AB har tidigare meddelat att bolaget har inlett CE-märkningsprocessen med MD100 Strokefinder hos Notified Body. MD100 Strokefinder är en portabel medicinteknisk produkt vars syfte är att ge akutsjukvården ett kvalificerat beslutstöd i samband med stroke. Resultaten av verifieringsdata från MD100 Strokefinder är mycket positiva och lovande. Produkten är avsedd att användas både i ambulanser och inne på sjukhus i syfte att förbättra triagering av patienter.

De positiva resultaten av verifieringsdatan och ansökan om en CE-märkning är viktiga milstolpar i utvecklingen av en förbättrad vårdprocess för strokepatienter.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Det finns ett stort behov av bärbara och snabba metoder för att förbättra triagering av patienter med misstänkta hjärnskador. Pre-hospitaldiagnostik kan rädda liv, minimera riskerna för handikapp och därigenom minska samhällets kostnader. Medfield Diagnostics AB (publ) har som mål att förbättra precisionen i beslutsunderlaget vid misstänkta hjärnskador. En tidig korrekt diagnos möjliggör snabbare behandling, kan minimera onödigt lidande och kan förbättra patientens chans till tillfrisknande vilket skulle kunna leda till kostnadsbesparingar för vård och samhälle. Medfield utvecklar därför avancerad mjukvara och beslutsstöd baserat på artificiell intelligens (AI) till en proprietär egenutvecklad mikrovågbaserad teknikplattform, med primärt syfte att triagera patienter med hjärnskador. Systemen ska kunna användas av sjukvårdspersonal både i och utanför sjukhus.