Den här hjälmen kan rädda dig om du får en stroke

Propp eller blödning? Att veta vilket är avgörande för behandling av stroke. Inom kort utrustas ambulanser i Göteborg med ny teknik som på sikt kan öka chanserna att överleva och bli helt återställd.

– Ju tidigare en strokepatient får rätt behandling, desto större är möjligheten att patienten blir helt frisk. På sikt hoppas vi att den nya utrustningen kommer att rädda många från livslånga handikapp, säger Mikael Elam, professor i klinisk neurofysiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU.

Redan förra sommaren berättade GP om den mikrovågshjälm, Strokefinder, som utvecklats av Elam och hans medarbetare i samarbete med forskare vid Chalmers. En studie hade då genomförts inne på sjukhus med goda resultat. Sedan dess har mycket hänt.

– Vi har fått stöd från Vetenskapsrådet för en ny studie ute i ambulanserna. Dessutom har vi inlett samarbete med forskare i flera andra länder. Internationellt är intresset väldigt stort, berättar Mikael Elam.

Om några veckor hoppas han att ambulanser som rullar i Göteborg kan börja använda sig av hjälmen, som det senaste året förfinats i sitt utförande och numera kan beskrivas som ett huvudstöd med antenner som fälls ner.

Tekniken bygger på att svaga mikrovågor skickas in i hjärnan mellan antennerna. Eftersom hjärnans skilda strukturer och substanser påverkar vågorna på olika sätt går det att utläsa orsaken till stroken.

Ett första mål är att omkring 500 strokepatienter ska undersökas redan i ambulanserna. Men precis som i dag kommer den slutliga diagnosen att ställas först när patienterna genomgår datortomografi.

– Det måste göras ytterligare studier av flera forskargrupper innan vår metod kan bli godkänd för beslut om propplösande behandling. Men innan dess kommer metoden att kunna ge värdefullt stöd till ambulanspersonalen, inte minst om vilket sjukhus man ska köra till, säger Mikael Elam.

För närvarande behandlas bara en mindre grupp som drabbats av hjärninfarkt med medicin som löser upp proppen, trombolys. Orsaken är att det tar för lång tid innan läkarna kan ställa rätt diagnos. Om stroken i stället visar sig vara en blödning kan propplösande medicin istället vara livshotande.

Lars Rosengren, som är neurolog och ordförande för Strokecentrum väst, hävdar att den nya teknik som tagits fram av forskarna i Göteborg kommer att bli epokgörande.

– I framtiden kanske vi kan behandla strokepatienter redan i hemmet. Jag ser det som ett paradigmskifte, ett avgörande medicinskt steg som är så viktigt att det kan bli aktuellt för Nobelpriset, säger Lars Rosengren.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2711541-den-har-hjalmen-kan-radda-dig-om-du-far-en-stroke