Se Dag Jungenfelt på Stora Aktiedagen i Göteborg

Se Dag Jungenfelt på Stora Aktiedagen i Göteborg

http://aktiespararna.media.fnf.nu/20/stora_aktiedagen_i_goteborg_2013/33/2