Strokefinder möjliggör tidig diagnos av stroke och traumatiska hjärnskador

Medfield Diagnostics har utvecklat ett diagnostiskt instrument – Strokefinder – som möjliggör att diagnos och behandling kan flyttas från de stora sjukhusens specialistavdelningar ända ut i ambulansen.

För både stroke och trauma det viktigt med tidig diagnos för att styra till rätt vårdprocess och sjukhus då varje minut av förkortad tid till rätt typ av vård är av yttersta vikt..

Strokefinder är ett litet, portabelt, mikrovågsbaserat diagnosinstrument för pre-hospital vård. Instrumentet har stor potential att skapa värdefulla tidsvinster i vårdkedjan och därigenom påverka sjukdomsförloppen positivt vilket, i sin tur, medför stora ekonomiska kostnadsbesparingar för samhället i form av räddade liv och minskad rehabilitering.  Strokefinder använder mikrovågor och är utrustad med antenner som sänder och tar emot signaler som visar  om en stroke orsakats av en blödning eller en blodpropp eller om en traumatiska hjärnskada har lett till blödning.

Kliniska studier

Under sommaren startade en studie där patienter med strokesymtom inkluderas då larmcentralen, (SOS Alarm, 112) larmat ut en ambulans med prioritet 1 (blåljus). Studien utgör ett första ben i en stor multicenterstudie där ytterligare center kommer att anslutas internationellt fragment.  Samtidigt pågår en studie där det undersöks om Srokefinder kan användas for att detektera kroniskt subduralhematom som ett led i målet att införa ny diagnostik av intrakraniella blödningar hos traumapatienter i ambulans.

Stroke och traumatiska hjärnskador

Årligen drabbas cirka 17 miljoner människor av stroke och nästan 15 miljoner av traumatiska hjärnskador. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Traumatiska hjärnskador är den ledande orsaken till död och invaliditet hos unga. Uppskattningar visar att samhällskostnaden för stroke i EU-länderna uppgick till drygt 64 miljarder euro 2010. Medfield Diagnostics vison är att vi ska kunna hjälpa till att minska denna kostnad avsevärt.

http://www.neurologiskasjukdomar.se/stroke/strokefinder-mojliggor-tidig-diagnos-av-stroke-och-traumatiska-hjarnskador