Lyssna på intervju om Medfields teknik i Sveriges Radio P4

Den strokehjälm som tagits fram på Chalmers visar sig nu hålla måttet. Det handlar om en hjälm som redan i ambulansen kan avläsa hjärnan på en strokepatient. Mätinstrument på hjälmen visar om det är en propp eller en blödning som patienten drabbats av. Rätt behandling kan därmed sättas in redan i färden till sjukhus. Just en tidig diagnos och rätt behandling mångdubblar chansen för den strokedrabbade att överleva och även att bli fullt återställd. Mikael Persson är professor vid Institutionen för signaler och system på Chalmers.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=5039183