Strokehjälm ska ge snabbare diagnos

En hjälm som kan läsa hjärnan på en patient fungerar i de första testerna. Forskarna hoppas att stroke ska kunna upptäckas tidigare med utrustningen.

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/strokehjalm-ska-ge-snabbare-diagnos/