Professor Christoffer Levi presenterade på World Stroke Congress i Singapore

Abstract presenterat den 27 oktober av Professor Christoffer Levi visar att sensitiviteten för MD100 Strokefinder uppgår till 97% och specificiteten till 48%, vilket är en hög träffsäkerhet i att identifiera stroke.

Professor Christopher Levi från Hunter Medical Research Institute i Newcastle, Australien har presenterat ett abstract på World Stroke Congress (WSC) med verifieringsresultat baserat på data från strokestudierna i Sverige, Norge och Australien. Sensitiviteten för MD100 Strokefinder uppgår till 97% och specificiteten till 48%, vilket är en hög träffsäkerhet för att identifiera stroke.

Medfield Diagnostics presenterade också företaget digitalt på WSC med hittills över 240 registrerade visningar. Som tidigare kommunicerats överträffade prestandan i MD100 Strokefinder bolagets förväntningar när det gäller att identifiera förekomsten av stroke. MD100 Strokefinder är avsedd för att användas i ambulans- och akutsjukvård där detektion av stroke görs i ett tidigt skede. Nuvarande standardförfarande (eng: Gold Standard) för detektion av stroke i ambulans görs via ett frågeformulär där fysiska och kognitiva symptom undersöks (s.k. strokeskala). Inom ambulanssjukvården används en mängd olika varianter på strokeskalor. Träffsäkerheten i detektionen mäts primärt med hjälp av måtten: sensitivitet och specificitet, vilka kan tolkas i termer av procent. Sensitiviteten, som visar andelen sjuka som identifieras med ett test, uppgår i en stor amerikansk studie1 med 2442 patienter till 80% för Cincinnati Prehospital Stroke Scale och 74% för Los Angeles Prehospital Stroke Screen i prehospital miljö. Specificiteten, som visar andelen friska som identifieras med ett test, uppgår till 48% för båda dessa skalor. I en ännu större studie2 i Storbritannien ingick 5645 patienter där ambulanspersonalen tillämpade AKUT-skalan (Ansikte, Kroppsdel, Uttal och Tid) uppgick sensitiviteten till 49%.

Inne på akutmottagningar testade en studie3, med 640 patienter, olika strokeskalors träffsäkerhet. Strokeskalornas sensitivitet uppgick till: CPSS 83%, FAST 85%, LAPSS 1998 44%, LAPSS 2000 49%, MASS 63%, Med PACS 71%, och ROSIER 80%. Även inom detta användningsområde har MD100 Strokefinder högre träffsäkerhet på att identifiera stroke med sensitiviteten på 97%.

 

Källor

  1. Asimos AW, Ward S, Brice JH, Rosamond WD, Goldstein LB, Studnek J. Out-of-hospital stroke screen accuracy in a state with an emergency medical services protocol for routing patients to acute stroke centers. Annals of emergency medicine. 2014 Nov 1;64(5):509-15.
  2. McClelland G, Flynn D, Rodgers H, Price C. Positive predictive value of stroke identification by ambulance clinicians in North East England: a service evaluation. Emergency Medicine Journal. 2020 Aug 1;37(8):474-9.v
  3. Purrucker JC, Hametner C, Engelbrecht A, Bruckner T, Popp E, Poli S. Comparison of stroke recognition and stroke severity scores for stroke detection in a single cohort. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. 2015 Sep 1;86(9):1021-8.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma.

Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.