Förbättrad stroke- och traumavård minskar global börda

Uppskattningsvis drabbas över tio miljoner människor i världen varje år av stroke och över sex miljoner av dessa avlider. Människor som drabbas av stroke är allt yngre och den globala bördan av stroke i samhället ökar. Den årliga kostnaden för stroke i Europa beräknas till 64 miljarder euro och i USA till 34 miljarder dollar.

Hjärnskador som behandlas tidigt får bättre prognos

Förbättrad prehospital diagnostik av stroke och trauma kan förkorta tiden till relevant behandling, minska hjärnskador och efterföljande dysfunktion för patienterna och därmed minska kostnaderna för samhället. Om ambulanstransporten går till ett sjukhus som omgående kan ge patienten adekvat vård, kan liv räddas, funktionshinder kan minimeras och pengar sparas för samhället.

Läs mer: Stroke – propp eller blödning?