Samtliga patienter i första studien med Strokefinder MD100 inkluderade

Samtliga försökspersoner har nu inkluderats inom ramen för den kliniska studie med Strokefinder MD100 som Medfield startade i oktober 2014. Totalt har 110 patienter plus 55 friska frivilliga personer inkluderats i studien som bedrivits tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus och Skaraborgs Sjukhus Skövde.

”Det primära syftet med studien var att i en klinisk miljö utvärdera förmågan hos Strokefinder MD100 att leverera tekniskt adekvat mätdata på patienter diagnostiserade med stroke. Studien har förlöpt väl och utan anmärkningar. Resultaten kommer att kommuniceras efter avslutad analys” säger Sten Dahlborg, VD för Medfield.

Frågor besvaras av Sten Dahlborg, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070 836 94 19 eller sten.dahlborg@medfielddiagnostics.com