Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 i Medfield Diagnostics AB (publ)

ONS, JUN 28, 2023 18:31 CET
Den 29 juni 2023 är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ).

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.