Sista dagen för BTA

16 januari är sista dag för handel med BTA.

Sista dag för handel med BTA (betalad tecknad aktie) kommer att äga rum den 16 januari 2014 och stoppdagen är den 21 januari 2014. BTA kommer att omvandlas till aktier den 23 januari 2014.

Företrädesemissionen i Medfield Diagnostics AB (publ) avslutades den 11 december 2013. Emissionen tecknades till cirka 38,4 miljoner kronor vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 250 %. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 128 561,825 kronor fördelat på 15 047 491 aktier.

Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com