Statoil Petroleum AS, Norge beställer MD 100 forskningssystem

Medfield Diagnostics AB och Statoil Petroleum AS, har idag träffat avtal om beställning av Strokefinder MD100 system. Beställningen avser två kompletta system med option på ett större antal ytterligare system under de närmaste tio åren.

Strokefinder MD100 skall användas i ett kliniskt forskningsprojekt, som leds från universitetssjukhuset i Stavanger, Norge. Projektets målsättning är att etablera Strokefinder MD100 som ett prehospitalt diagnostikverktyg för att detektera intrakraniella blödningar hos individer med kliniska symtom på stroke. Studien är del av en pågående internationell multicenterstudie. Den totala beställningen är på totalt 1 MSEK. I avtalet finns dessutom option på att använda systemen efter det att den kliniska studien genomförts till en kostnad på ytterligare 1 MSEK för Statoil.

Det är väldigt roligt att ytterligare ett center som leds av framstående kliniska forskare ansluts till den internationella multicenterstudien, säger Mikael Persson VD i Medfield Diagnostics.

Medfield Diagnostics har utvecklat ett diagnostiskt instrument – Strokefinder – som potentiellt möjliggör att diagnos och behandling kan flyttas från de stora sjukhusens specialistavdelningar ut i ambulansen. För både stroke och trauma är det viktigt med tidig diagnos för att styra till rätt vårdprocess och sjukhus då varje minut av förkortad tid till rätt vård är av yttersta vikt. Strokefinder är ett litet, portabelt, mikrovågsbaserat diagnosinstrument för prehospital vård. Instrumentet har stor potential att skapa värdefulla tidsvinster i vårdkedjan och därigenom påverka sjukdomsförloppen positivt. Detta medför stora ekonomiska kostnadsbesparingar för samhället i form av räddade liv och minskad rehabilitering. Strokefinder använder mikrovågor och är utrustad med antenner som sänder och tar emot signaler som indikerar om en stroke orsakats av en blödning eller en blodpropp, eller om en traumatisk hjärnskada har lett till blödning.

Årligen drabbas cirka 17 miljoner människor av stroke och nästan 15 miljoner av traumatiska hjärnskador. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Traumatiska hjärnskador är den ledande orsaken till död och invaliditet hos unga. Uppskattningar visar att samhällskostnaden för stroke i EU-länderna uppgick till drygt 64 miljarder euro 2010. Medfield Diagnostics vision är att medverka till att diagnostisera dessa sjukdomar och därmed reducera samhällskostnader och mänskligt lidande.

Frågor besvaras av Mikael Persson, VD i Medfield Diagnostics AB på tel. 070 3168161 eller mikael.persson@medfielddiagnostics.com