Strokefinder i GP

”Mössa” hjälper strokepatienter
Av Lotta Hohner

Varje år drabbas tusentals människor av stroke i Sverige. Med hjälp av patenterad teknik från Chalmers och en mössa ska fler av dem får rätt behandling i tid.

– Inom några år hoppas vi att vår produkt ska finnas i alla ambulanser i Sverige, säger företaget Medfields vd Patrik Dahlqvist. Det började med en doktorsavhandling på Chalmers där docent Andreas Fhager tillsammans med professor Mikael Persson tittade på mikrovågsteknik som ett sätt att diagnosticera bröstcancer. Avhandlingen resulterade i två patent och grundandet av företaget Medfield. Några doser riskkapital och affärskompetens i form av vd Patrik Dahlqvist har gett företaget ordentlig fart.

FOKUS RIKTADES MOT strokevården och nyligen fick de sin tredje kliniska studie godkänd av Läkemedelsverket. I den ska runt 200 så kallade TIA-patienter på Sahlgrenska sjukhuset och Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås övervakas med hjälp av antenner. Antennerna sänder ut mikrovågor i hjärnvävnaden och hålls på plats av en mössa. TIA -patienter är personer som fått en ”ministroke” orsakad av en övergående blodpropp i hjärnan. Dessa patienter behöver övervakas på sjukhus eftersom risken för en full stroke är kraftigt förhöjd de närmaste dagarna. Med hjälp av strokemössan är tanken att de ska kunna övervakas hela natten utan att få sömnen störd, i stället för med de tretimmarsintervall som är vanliga på sjukhus. – Det gör att man kan upptäcka förändringar i tid och förhindra onödiga skador, säger Patrik Dahlqvist. Ett problem när det gäller strokebehandling är att stroke kan bero på antingen en blödning eller en propp. Innan man vet vilket så kan man inte börja behandla, vilket gör att man i dag måste vänta tills man kommit in på sjukhuset.

PLANEN ÄR ATT Strokefinder, som är namnet på produkten, ska kunna avgöra om det är blödning eller propp redan i ambulansen och på så sätt tjäna dyrbara minuter och undvika onödigt lidande. Första steget är dock att få ut produkten som övervakar TIA-patienter inne på sjukhus. Den beräknas kosta drygt en halv miljon. Patrik Dahlqvist tror inte att det kommer bli några problem att få dem sålda. – I slutet på nästa år ska vi finnas på marknaden i Sverige. Sedan ska vi ut i världen.

Se artikeln i GP