Strokefinder i publicerad studie på patienter med skallskador

Ett studie från institutionen för neurokirurgi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har publicerats i Journal of Neurotrauma http://online.liebertpub.com/doi/10.1089/neu.2016.4869

Studien ”Clinical evaluation of a microwave-based device for detection of traumatic intracranial hemorrhage” inkluderade 20 patienter inlagda för operation av kroniskt subduralhematom och 20 friska frivilliga personer. Microvågsundersökningar med Medfield Strokefinder jämfördes med resultatet av patientens CT. Resultaten visar att mikrovågs-metoden har stor potential att påvisa blödningar i den här gruppen patienter.

”Även om studien är liten är resultatet lovande och pekar på en möjlig väg för att förbättra triage av skallskador och ge beslutstöd prehospitalt – något som idag är en stor utmaning” kommenterar Carl Ekvall, Medfields Vd, och fortsätter: ”Det öppnar också för möjligheten att använda Strokefinder på akutmottagningar och för att övervaka skallskadepatienter på intensivvårdsavdelningar”.  Ytterligare studier på akuta skallskadepatienter pågår och planeras i Västra Götalands regionen och utomlands.

Medfield Diagnostics har utvecklar en serie instrument – Strokefinder – som potentiellt möjliggör att triagering, diagnos och behandling kan flyttas från de stora sjukhusens specialistavdelningar ända ut i ambulansen. För både stroke och trauma är tidig diagnosticering för att styra till rätt vårdprocess och sjukhus viktig eftersom varje minut av förkortad tid till rätt typ av vård förbättrar utfallet. Strokefinder instrumenten är portabla, trådlösa, mikrovågsbaserade instrument som siktar mot pre-hospital vård. Instrumenten har stor potential att skapa värdefulla tidsvinster i vårdkedjan och därigenom påverka sjukdomsförloppen positivt vilket, i sin tur, medför stora ekonomiska kostnadsbesparingar för samhället i form av räddade liv och förkortad rehabilitering. Strokefinder använder mikrovågor och är utrustade med antenner som sänder och tar emot signaler som potentiellt kan skilja mellan stroke orsakad av propp respektive blödning och om en traumatisk hjärnskada har lett till blödning.

Denna information är sådan information som Medfield Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2017.

Frågor besvaras av Mikael Persson, Styrelseordförande i Medfield Diagnostics AB
på tel. 070 3168161 eller
mikael.persson@medfielddiagnostics.com.
För mer information
http://www.medfielddiagnostics.com.hemsida.eu/