Strokefinder i Vietnam

Svenska institutet är en statlig myndighet med uppdrag att hjälpa Sverige att nå internationella mål som rör utrikespolitik, utbildning, internationellt bistånd och utveckling. Innovativ makt är en viktig faktor för fortsatt social och ekonomisk utveckling. Svenska institutet är arrangören av utställningen den turnera Innovativa Sverige – nu på sin sista stop-over i Ho Chi Minh-staden, Vietnam.

Den Innovativa Sverige utställningen ger en glimt av tjugo innovationer inom ICT, Life Science, Clean Technology and Gaming från svenska nystartade företag som kan bli morgondagens ledande innovationer. Utställningen kompletteras av ett omfattande program av presentationer, seminarier, workshops, föredrag och media, utarbetades tillsammans med Sveriges ambassad, Hoa Sen University, Business Sweden och Sentech.

Medfield Diagnostics, med sin produkt Strokefinder, är en av de innovationer som valts för programmet och vid visning i Ho Chi Minh-staden.

Strokefinder Ho Chi Minh City