Ny medicinteknik på frammarsch

Medfield Diagnostics utvecklar ett instrument för att hitta ischemi eller blödningar i hjärnan hos personer som drabbats av stroke eller utsatt för trauma. Instrumentet är tänkt att användas i ambulans eller på akutmottagning för att snabbt och säkert kunna ställa rätt diagnos och ge rätt vård. Idag finns inget liknande instrument som kan assistera ambulans- och hälso- och sjukvårdspersonal för snabb bedömning.

Tekniken

Instrumentet använder mikrovågor och beräkningar med hjälp av en maskinlärande algoritm. Algoritmen tränas med mycket data för att lära sig skilja på en frisk hjärna och en hjärna med stroke eller blödning efter trauma. Därför behövs Din hjälp för att samla data genom att utföra mätningar med instrumentet på frisk hjärna.

Vem kan delta?

 • Du som är 80 år eller uppåt
 • Frisk och sedan tidigare inte drabbad av skada i hjärna eller tidigare genomgått något ingrepp i hjärnan
 • Inte är gravid eller ammande

Hur går det till?

Under mätningstillfället får du lägga dig bekvämt på en brits. Ditt huvud placeras i instrumentet och det anpassas efter din huvudstorlek. Själva mättillfället tar bara 90 sekunder och instrumentets mikrovågseffekt är endast en hundradel av den effekt du har i din mobiltelefon under samma tid. Den person som utför mätningen står hela tiden vid din sida. När mätningen är genomförd ställs en fråga om din upplevelse av mätningen och därefter är du klar med din insats i studien. Totalt sett tar besöket ca 10 minuter.

Samtycke och sekretess

Din medverkan i studien är helt frivillig. När du kommer till ditt bokade besök, får du läsa ett detaljerat informationsblad och du har möjlighet att ställa frågor och diskutera med ansvarig för studien. Om du fortsatt efter det samtalet vill delta får du signera ett samtyckesformulär. Du kan närsomhelst, utan att ange orsaken, avbryta ditt deltagande utan att detta får några konsekvenser för dig.

Du har rätt till full integritet och all information som samlas i denna studie är konfidentiell enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.

I studiesyfte kommer vissa uppgifter om dig att samlas in. Vid databearbetningen ersätts alla uppgifter som kan kopplas till dig som individ att avkodas och ingen annan än den som är ansvarig för studien har tillgång till den så kallade ”kodnyckeln”.

Försäkring och ersättning

Medfield Diagnostics, som genomför studien, har en försäkring som gäller för den tid som du deltar i studien. Som tack för din medverkan i studien får du ett presentkort från matvarubutik alternativt en trisslott (eget val), i övrigt utgår ingen ekonomisk ersättning.

Godkännande från myndigheter

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.

Vill du anmäla ditt intresse som försöksperson och medverka till utvecklingen av denna nya metod?

Fyll i formuläret så tar studieansvarig kontakt med dig för att berätta mer och eventuellt boka tid för besök.

  Din ålder

  Ditt kön

  Hur vill du att vi kontaktar dig?

  Alternativt kan du skicka ett mejl till clinicalsupport@medfielddiagnostics.com ring direkt till studieledare Jenny Höglind: 073 – 427 93 04. Dina kontaktuppgifter används enbart för denna utvärdering.

  Besöket kommer i första hand att ske vid Sahlgrenska Science Park, alldeles intill Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

  Med anledning av COVID-19
  Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer avseende Covid-19 och agerar i enlighet med myndigheterna och regionens riktlinjer. Med omtanke om varandra kommer antalet personer per tillfälle att begränsas. Vi ber dig som deltar i studien meddela kontaktperson om du inför ditt bokade besök känner dig sjuk och stanna hemma om du har symtom.

  Kontaktuppgift

  Studieledare:
  Jenny Höglind
  073 – 427 93 04
  clinicalsupport@medfielddiagnostics.com