Medicinska mikrovågsbaserade system

För att undersöka och lokalisera skador i hjärnan används olika bildgivande tekniker så som datortomografi (CT-röntgen) eller magnetkameraundersökning (MRI). Dessa avancerade utrustningar skapar mycket detaljerade bilder av hjärnan och finns på de flesta sjukhus i Sverige.

Medfield Diagnostics mikrovågsteknik kompletterar dessa medicinska bildgivande tekniker och fungerar som en första screening, direkt vid skadeplatsen, för att kunna detektera stroke och utesluta blödning i hjärnan och snabbt påbörja behandling.

Dagens datorkraft ger nya möjligheter

De enskilda komponenter som behövs för att bygga ett mikrovågsbaserat instrument är enklare och därmed billigare jämfört med andra tekniker. Det är signalbearbetningen som kräver desto mer och här spelar utvecklingen av smarta algoritmer och allt bättre datorkapacitet en viktig roll. Beprövad teknik kombinerat med dagens kraftfulla datorer möjliggör utveckling av mikrovågsbaserade diagnostikinstrument som Strokefinder™ MD100.

How it works

Mikrovågsbaserade enheter är uppbyggda med en uppsättning av antenner samlade runt den undersökta kroppsdelen, som exempelvis hjärnan. En antenn åt gången sänder signaler som sprider sig i den undersökta vävnaden, som de andra antennerna registrerar. De mottagna signalerna processas matematiskt för att generera ett schema eller en bild.

Strokfinder gör snabbare diagnos möjlig
Se filmen om hur Strokefinder gör snabbare diagnos möjlig.

Framtida användningsområden

Det finns ett behov av att fortsätta utveckla ny teknik inom flera segment inom det medicintekniska området som alternativ till dyra bildgivande enheter. Förutom skador i hjärnan, har mikrovågsteknik flera lovande tillämpningar som visat stor potential till exempel inom blödningsdetektion i bröstkorg och buk och inom bröstcancerdiagnostik. Mikrovågstekniken har visat sig ge en större kontrast mellan frisk och sjuk vävnad, en egenskap som kan användas i utvecklingen av nya, mer kostnadseffektiva instrument.