Traumastudien ”MINT” i London har inkluderat den första patienten

Kent surrey sussex air ambulance service trust meddelar att den första patienten är inkluderad

Under två år kommer 500 patienter på King’s College Hospital och St George’s Hospital, två av de största traumacenter i UK, att medverka i utvärdering av Strokefinder™ MD100. Studien är ett viktigt steg i att fortsätta utvärdera mikrovågsbaserad skanning för detektion och diagnostik av blödning i huvudet till följd av yttre våld, så kallad traumatisk huvudskada.

Traumatisk huvudskada står för 1.4 millioner besök om året på akutmottagningar i UK. Av dessa klassificeras 10% som moderat till allvarlig och med högre risk för intrakraniell blödning. Dödligheten är cirka 10% i moderata fall respektive 40% i allvarliga fall.

Tidig detektion och bedömning av en patients medicinska allvarlighetsgrad (triagering) vid intrakraniell blödning är idag en utmaning då det saknas adekvat utrustning för att åstadkomma detta i ambulanser och på akutmottagningar.

Studier visar att en tredjedel av patienterna med intrakraniell blödning till följd av trauma under-triageras och cirka 80% av dessa har en intrakraniell blödning som kräver kirurgiskt ingrepp. Denna under-triagering leder sannolikt till en sämre prognos för patienterna avseende dödlighet och livskvalitet och kan leda till signifikant högre vårdkostnader.

Strokefinder™ MD100 utvecklat av Medfield Diagnostics, är ett bärbart, batteridrivet instrument som med mikrovågsteknik och artificiell intelligens skall detektera stroke samt intrakraniell blödning orsakad av trauma.

Följande parter deltar i studien:

Medfield Diagnostics AB

King’s College Hospital NHS Foundation Trust

Air Ambulance Kent Surrey & Sussex and Lions South East District

King’s College Hospital

St George’s Hospital

” Äntligen är det första patienten inkluderad. Det betyder att detaljerna är på plats. Klinisk trauma-data kommer att kunna hjälpa Medfield i vidareutvecklingen av MD100 på ett mycket värdefullt sätt”

Säger Stefan Blomsterberg, CEO Medfield Diagnostics AB

 

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.