VD-brev

Trots den rådande pandemisituation har vi inom bolaget hanterat följderna av pandemin på ett mycket bra sätt och kunnat genomföra ett flertal bra aktiviteter under sommaren. Produktionen av nya och anpassningar av äldre MD-100 har gått bra trots de utmaningar alla underleverantörer har att hantera. Samarbetet med Propoint AB har fungerat mycket bra vilket också stärker relationen inför framtiden.

Det är olyckligt att de viktigare konferenserna, som European Stroke Organisation Conference, e-hälsomässan Vitalis och Föreningen för Ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård, FLISA, skjuts på framtiden. Medfield kommer därför att anpassa och utveckla arbetssätten efter dessa omständigheter. Genom online-möten och online-presentationer skapade vi en bra dialog med VIKAND Solutions LCC vilket innebar att vi tillsammans undertecknade Memorandum of Understanding i juli. Det är väldigt spännande att få vara med och leverera teknik och att i samverkan utveckla metoder och processer i utmanande pre-hospitala miljöer. Eftersom VIKAND Solutions LCC arbetar med fartyg som är registrerade i Europa öppnar det också upp för att använda medicinteknik som är CE-certifierad.

Det är mycket positivt att vi kan hålla tidplanen för MBI01-studien i Helsingborg och att vi kan börja inkludera patienter nu i höst. Det är också spännande med utvecklingen i MINT-studien i England. Vi har länge sett fram emot att alla parter skall bli överens och all dokumentation är nu inskickad till Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA och för etikprövning. Möte med etikprövningen är planerad till den 15 september. Vi har fått information att de kliniska studierna VGR01 i Göteborg och MODS i Norge kan återgå till normal kapacitet inom några veckor, under förutsättning att nya virusutbrott inte sker. HMRI studien i Australien fortsätter som planerat.Patientdata är viktigt för fortsatt utveckling av algoritmerna och kommer också att användas för slutlig verifiering och validering av MD-100 systemet.
Stefan Blomsterberg, CEO

Följ oss gärna på www.medfielddiagnostics.com

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com