VD har meddelat styrelsen sin avskedsansökan

LÖR, NOV 25, 2023 13:24 CETReport this content
VD Stefan Blomsterberg i Medfield Diagnostics AB (publ) har meddelat styrelsen sin avskedsansökan. Stefan kommer att kvarstå som VD till dess att en ny VD utsetts, dock som längst under uppsägningstiden som är sex månader.

Stefan Blomsterberg säger: ”Det är med blandade känslor jag meddelar min avgång som VD för Medfield Diagnostics AB. Efter en spännande och givande tid i denna roll känner jag att det är dags för mig att utforska nya möjligheter och utmaningar. Jag är stolt över de resultat vi har uppnått tillsammans och ser fram emot att se företaget fortsätta växa och blomstra under nytt ledarskap”

”Jag vill tacka Stefan för hans sex år i Bolaget och för ett mycket väl genomfört arbete. Jag och hela styrelsen önskar honom lycka till i hans nya utmaningar”, säger Mikael Persson, styrelseordförande för Medfield Diagnostics AB

Processen med att utse ny VD inleds omedelbart.

Denna information är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-25 13:24 CET.

Mikael Persson

Styrelseordförande för Medfield Diagnostics

Telefon: 0703168161

Mail: mikael.persson@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.