Technical documentation is complete (SWE)

Notified Body meddelar att teknisk dokumentation är fullständig.

BÄSTA AKTIEÄGARE

Som Medfield har meddelat kommer bolaget att kontinuerligt uppdatera marknaden gällande CE-certifieringsprocessen.

Notified Body meddelar att man har avslutat förgranskning av den tekniska dokumentation för MD100 Strokefinder som Medfield lämnade in i slutet av december 2021. Man har därmed konstaterat att dokumentationen är fullständig vilket gör att en djupare granskning påbörjats. Parallellt sker en revision av Medfields kvalitetssystem, ISO 13485:2016, denna vecka. Efter avslutad revision kommer ytterligare en revision att genomföras. En preliminär, ej konfirmerad tidsplan för detta är i Maj 2022.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Det finns ett stort behov av bärbara och snabba metoder för att förbättra triagering av patienter med misstänkta hjärnskador. Pre-hospitaldiagnostik kan rädda liv, minimera riskerna för handikapp och därigenom minska samhällets kostnader. Medfield Diagnostics AB (publ) har som mål att förbättra precisionen i beslutsunderlaget vid misstänkta hjärnskador. En tidig korrekt diagnos möjliggör snabbare behandling, kan minimera onödigt lidande och kan förbättra patientens chans till tillfrisknande vilket skulle kunna leda till kostnadsbesparingar för vård och samhälle. Medfield utvecklar därför avancerad mjukvara och beslutsstöd baserat på artificiell intelligens (AI) till en proprietär egenutvecklad mikrovågbaserad teknikplattform, med primärt syfte att triagera patienter med hjärnskador. Systemen ska kunna användas av sjukvårdspersonal både i och utanför sjukhus.