Medicinska mikrovågsbaserade system

Mikrovågsbaserade instrument skiljer sig på ett grundläggande sätt jämfört med andra bildgivande diagnosverktyg. Medan röntgenstrålar passera rakt igenom den undersökta vävnaden och ultraljud använder reflektionen av en ljudvåg, så sprids mikrovågorna i vävnaden.

Mikrovågsbaserade enheter använder en uppsättning av antenner samlade runt den undersökta kroppsdelen, såsom hjärnan. En antenn åt gången sänder en signal som sprider sig i den undersökta vävnaden, och som de andra antenner registrerar. De mottagna signalerna processas matematiskt för att generera ett schema eller en bild.

De enskilda komponenter som behövs för att bygga ett mikrovågsbaserat instrument är enklare än för andra bildgivande tekniker medan kraven på matematiken i signalbearbetningen är högre. Utvecklingen av smarta algoritmer och den fortsatta utvecklingen av datorer har möjliggjort utvecklingen av mikrovågsbaserade diagnostikinstrument.