The trauma study “MINT” in London starts (SWE)

Kent surrey sussex air ambulance service trust meddelar att de startar studien av patienter med huvudtrauma den 1 juni 2021

Under två år kommer 500 patienter på King’s College Hospital och St George’s Hospital, två av de största traumacenter i UK, att medverka i utvärdering av Strokefinder™ MD100. Studien är ett viktigt steg i att fortsätta utvärdera mikrovågsbaserad skanning för detektion och diagnostik av blödning i huvudet till följd av yttre våld, så kallad traumatisk huvudskada.

Traumatisk huvudskada står för 1.4 millioner besök om året på akutmottagningar i UK. Av dessa klassificeras 10% som moderat till allvarlig och med högre risk för intrakraniell blödning. Dödligheten är cirka 10% i moderata fall respektive 40% i allvarliga fall.Tidig detektion och bedömning av en patients medicinska allvarlighetsgrad (triagering) vid intrakraniell blödning är idag en utmaning då det saknas adekvat utrustning för att åstadkomma detta i ambulanser och på akutmottagningar.
Studier visar att en tredjedel av patienterna med intrakraniell blödning till följd av trauma under-triageras och cirka 80% av dessa har en intrakraniell blödning som kräver kirurgiskt ingrepp. Denna under-triagering leder sannolikt till en sämre prognos för patienterna avseende dödlighet och livskvalitet samt leder till signifikant högre vårdkostnader. MD100 Strokefinder™ utvecklat av Medfield Diagnostics, är ett bärbart, batteridrivet instrument som med artificiell intelligens och mikrovågsteknik ska detektera stroke samt intrakraniell blödning orsakad av trauma.
Följande parter deltar i studien:
Medfield Diagnostics AB

King’s College Hospital NHS Foundation Trust

Air Ambulance Kent Surrey & Sussex and Lions South East District

King’s College Hospital

St George’s Hospital

” Det är oerhört glädjande att denna studie, efter flera års intensivt arbete, äntligen startar. Det är väldigt betydelsefullt för Medfield att läkare och sjukvårdspersonal vid två av Londons största traumacenter, kommer att arbeta med MD100 i denna studie. Klinisk traumadata kommer att kunna hjälpa Medfield i vidareutvecklingen av instrumentet MD100 på ett mycket värdefullt sätt”

Säger Stefan Blomsterberg, CEO Medfield Diagnostics AB

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.