Strokestudie publicerad i internationell tidskrift

Den studie som Medfield Diagnostics AB utfört tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har publicerats i tidskriften IEEE Transactions on Biomedical Engineering. Nedan återges länkar till artikeln och de pressreleaser som institutionerna ovan skickat ut till internationell media.

VD Dag Jungenfelt kommenterar: Det är glädjande att vi nu har publicerade, vetenskapliga belägg som visar att med Strokefinder i ambulansen kan mångdubbelt fler än dagens 10 procent få rätt behandling – och dessutom tidigare.  Detta stärker oss i våra fortsatta diskussioner med framtida kunder och i arbetet med att Strokefinder så snart som möjligt ska komma behövande till godo och bidra till en förbättrad strokevård.

Länk till artikeln:

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6832574&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fstamp%2Fstamp.jsp%3Ftp%3D%26arnumber%3D6832574

Länkar till pressmeddelande från Sahlgrenska och Chalmers:

http://www.sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj//mikrovagshjalm-kan-snabbt-skilja-hjarnblodning-fran-blodpropp.cid1223952

http://www.chalmers.se/sv/institutioner/s2/nyheter/Sidor/PM-Strokefinder_16juni2014.aspx

Mer om nyheten:

Kvällsekot 16 juni

http://www.npr.org/blogs/health/2014/06/16/321628040/microwave-helmet-could-diagnose-strokes-as-patients-ride-to-hospital

http://www.telegraph.co.uk/science/10904717/High-tech-cap-that-can-detect-strokes-within-seconds.html